Trang Chủ | Giới Thiệu | Giải thưởng | Công Trình Tiêu Biểu | Thi công | Phong thủy | Liên Hệ  
I.   ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ

-      Nhà phố          : từ 70.000 đ/m2 đến 90.000 đ/m2

-      Biệt thự          : từ 90.000 đ/m2 đến 120.000 đ/m2

-      Công trình khác: (từ 2 - 2,5%) x Tổng mức đầu tư

 
II.  ĐƠN GIÁ THI CÔNG
      PHẦN THÔ

-      Nhà phố    : từ 2.800.000 đ/m2 đến 3.000.000 đ/m2

-      Biệt thự    : từ 3.000.000 đ/m2 đến 3.500.000 đ/m2

      PHẦN HOÀN THIỆN:

-      Nhà phố    : từ 1.700.000 đ/m2 đến 2.000.000 đ/m2

-      Biệt thự    : từ 2.000.000 đ/m2 đến 3.000.000 đ/m2

      TRỌN GÓI:

-      Nhà phố    : từ 4.500.000 đ/m2 đến 5.000.000 đ/m2

-      Biệt thự    : từ 5.000.000 đ/m2 đến 6.500.000 đ/m2