Trang Chủ | Giới Thiệu | Giải thưởng | Công Trình Tiêu Biểu | Phim | Thi công | Phong thủy | Liên Hệ  
  BÌNH CƠ

 

 

Chọn ngày tốt ban nền xây nhà

Chọn phục đoạn trực bế: Giáp tý, Ất Sửu, Đinh Mẹo, Mậu thìn, Canh ngọ, Tân mùi, Kỷ mão, Tân tỵ, Giáp thân, Đinh Dậu, Kỷ hợi, Bính ngọ, Đinh mùi, Nhâm tý, Quý sửu, Giáp dần, Ất mẹo, Canh thân, Tân dậu. Phục đoạn: Ngày Tý sao hư, Sửu đẩu, Dần thất, Mẹo nữ, Thìn cơ, Tị phòng, Ngọ giát, Mùi trương, Thân quỷ, Dậu chùy, Tuất mùi, hợi sao bích.
 

Trực bế: Tháng giêng ngày Sửu, tháng hai Dần, tháng ba Mẹo, tháng tư Thìn, tháng năm Tị, tháng sáu Ngọ, tháng bảy Mùi, tháng tám Thân, tháng chín Dậu, tháng mười Tuất, tháng mười một Hợi, tháng mười hai Tý.